Máy đột dập 29 dao đa năng nhôm Xingfa, hệ 55 vát cạnh, VP